Välkommen till Fasadputs Stockholm.

Fasadputs Stockholm - Vi renoverar din fasadputs!

Stockholm har en lång tradition av fasadputs. Många av Stockholms fasader som består av fasadputs är uppbyggda med gamla fasadputsmaterialer och arbetstekniker. Villorna i Stockholm med fasadputs är bla ofta reveterade (rappade) och har en trädstomme som består av en vassmatta och ett armeringsnät.Att blanda gamla och nya fasadmaterial är sällan en bra lösning och kan leda till att man måste göra om sin fasadrenovering redan efter några år. Nya fasadfärger poppar ständigt upp och för att försvinna efter en tid då oförutsedda skador visar sig. Utgå aldrig från generella lösningar.Varje renoveringsobjekt är unikt och olika putsytor kräver olika behandlingar, beroende på vad som hänt vid tidigare fasadrenovering.Tag därför alltid reda på vilket underlag ditt hus har innan du väljer färg/ytskiktsputs. Att fastställa vilken typ av fasadputs och arbetsteknik är viktigt för att kunna utföra en fasadputsning med lång varaktighet.

Vi är ett fasadföretag som har specialiserat oss på fasadrenovering med gamla fasadputsmaterial och arbetsmetoder.

Fasadputs-Stockholm-Hasselbergsvägen-Bromma
Fasadputs-Stockholm-Stänkputs
Fasadputsning-Stänkputs

Tradionell fasadputsning med moderna metoder. Utför din fasadrenovering med oss !

När man renoverar en putsad fasad är dom gamla fasadputs materialen och metoder många gånger att föredra, eftersom dom har använts under så lång tid är deras egenskaper väl kända.Man vet hur dom fungerar tekniskt och hur dom åldras.När man ska utföra putslagningar vid en komplettering av en fasadputs är det viktigt att man använder ett likvärdigt putsbruk då ett av målen är att man ska uppnå samma hållfasthet/hårdhet som i den befintliga fasadputsen.Vår gemensamma erfarenhet av fasadrenovering med fasadputs minst 100 år tillsammans.Referenser på utförda fasadrenoveringar finns över hela Stockholms län.Det är överlag oftast mycket väl investerande pengar att renovera sin fasadputs.Äldre fasadputser är också för det mesta i bättre kondition än man tror även om fasadputsen har fått ett skamfilat yttre genom åren.Olika typer av fasader hjälper till att skapa en del av vår miljö och atmosfär omkring oss. Samtidigt som varje tidsepok har sin egen utformning med olika varianter av fasadens utseende.Fasadputs Stockholm hjälper till att bevara detta för framtiden.

Fasadputs-Stockholm-Södra Änbgy-Bromma
Fasadputs Stockholm Södra Ängby
Stänkputsad fasad Bromma Södra Ängby

Dom glimrande putsfasaderna går under samlingsnamnet ädelputs.Många husägare med ädelputs vill behålla glimret i fasadputsen efter gjord fasadrenovering eftersom det ger ett vackert liv i den putsade fasaden. Ädelputs kan utföras med olika strukturer bl.a. riven och stänkputsad struktur. Vi på fasadputs Stockholm utför alla typer av strukturer och putsarbeten.Att arbeta med fasadputs kräver både hantverksskicklighet och känsla.Särskilt när man utför fasadrenovering av en befintlig äldre fasadputs.Vi har utfört otaliga fasadrenoveringar som är uppskattade av många fastighetsägare.Vi har renoverat fasadputs i Stockholm och närområden bla annat i Bromma - Danderyd - Lidingö - Spånga - Täby och dess omnejd.

Vi har idag ett nära samarbete med olika entreprenörer inom byggnation vilket gör att vi kan ta fram en helhetslösning för ditt projekt när det gäller fastighetens yttre. Vare sig det är ett måleriarbete , tegeltakomläggning och tillhörande plåtarbeten. Vi på fasadputs stockholm och våra medarbetare besitter mångårig erfarenhet och kompetens av fasadrenovering.

Rotavdrag - Nya regler 2016.

Läs mer hos skatteverket

Välkommen att kontakta oss!