Fasadputs Stockholm - Trygga hantverkare på riktigt!

Vi är ett fasadföretag som har specialiserat oss på fasadputs med äldre fasadputsmaterial och arbetsmetoder.

Stockholm har en lång tradition av fasadputs. Många av Stockholms fasader som består av fasadputs är uppbyggda med gamla fasadputsmaterialer och arbetstekniker. Att blanda äldre och nyare fasadmaterial som kanske inte ens är kompatibla med varandra som fasadprodukter är sällan en bra lösning och kan leda till en felaktig fasadrenovering som man behöver göra om redan efter några år. När man står inför en renovering  av fasaden bör man alltid göra en noggran undersökning av det befintliga fasadmaterialet som man ska arbeta med. Det förekommer i bland att det vid tidigare fasadrenoveringar använts material som är helt felaktiga och olämpliga som inte alls fungerar tillsammans. Detta har ju naturligtvis betydelse hur den kommande fasadrenoveringen kommer att utföras både med metod och val av färg eller ytskiktsputs.

Putsade fasader och renovering.

Varje utförd fasadrenovering skiljer sig åt i från andra på sitt eget sätt och olika typer av fasadputs kräver olika åtgärder av fasadputsen. Många villor i Stockholm med fasadputs är bla ofta så kallade reveterade. Reveterade hus har en trädstomme och har som putsbärare ett armeringsnät som är förankrat i själva trästommen. Andra typer av putsbärare kan vara  lättbetong , murtegel alternativt leca. Att fastställa vilken typ av fasadputs och arbetsteknik är viktigt för att kunna utföra en fasadputsning med lång varaktighet. Rekommenderade putsbruk skiljer sig åt beroende på vilken putsbärare huset har. Även val av färg har betydelse när man ska färgsätta fasadputsen. Tag därför också alltid reda på vilket underlag ditt hus har innan du väljer färg/ytskiktsputs.

Fasadputs med ädelputs.

Fasadputs-Stockholm-Hasselbergsvägen-Bromma
Fasadputs-Stockholm-Stänkputs
Fasadputsning-Stänkputs

Tradionell fasadputsning med moderna metoder.

Ädelputs är en vanlig och populär yttre fasadputs som vi kan se i Stockholm. Ett kännetecken på en ädelputs är att fasadputsen glimrar till vid vissa solljus på ett trevligt sätt. Detta beror på att ädelputsen har en tillsats av glimmer. Olika strukturella ytskikt kan uppnås med olika bearbetningstekniker av ädelputsen.

När man renoverar en putsad fasad är dom gamla typer av fasadputsmaterial och metoder många gånger att föredra och eftersom dom har använts under lång tid så är deras egenskaper väl kända. Man vet hur dom fungerar tekniskt och hur dom åldras. Äldre fasadputser är också för det mesta i mycket bättre kondition än man tror även om fasadputsen har fått ett skamfilat yttre genom åren. När man ska utföra putslagningar vid en komplettering av en fasadputs är det viktigt att man använder ett likvärdigt putsbruk då ett av målen är att man ska uppnå samma hållfasthet/hårdhet som i den befintliga fasadputsen. Vår gemensamma erfarenhet av fasadrenovering med fasadputs minst 100 år tillsammans. Referenser på utförda fasadrenoveringar finns över hela Stockholms län. Det är överlag oftast mycket väl investerande pengar att renovera sin fasadputs. Olika typer av fasader hjälper till att skapa en del av vår miljö och atmosfär omkring oss. Samtidigt som varje tidsepok har sin egen utformning med olika varianter av fasadputs och deras utseende. Vi på Fasadputs Stockholm hjälper till att bevara detta för framtiden. Vi kan spritputsning, stänkputsning och utför även kalkmålning. Vi utför många olika typer av fasadputs.

Renovera din fasadputs med yrkesskickliga hantverkare.

Fasadputs-Stockholm-Södra Änbgy-Bromma
Fasadputs Stockholm Södra Ängby
Stänkputsad fasad Bromma Södra Ängby

Fasadputsning är ett yrke med anor.

Vi på fasadputs Stockholm utför alla typer av strukturer och putsarbeten. Att arbeta med fasadputs kräver både hantverksskicklighet och känsla. Särskilt när man utför fasadrenovering av en befintlig äldre fasadputs. Vi har utfört otaliga fasadrenoveringar som är uppskattade av många fastighetsägare. Vi har renoverat fasadputs i Stockholm och närområden bla annat i Bromma - Danderyd - Lidingö - Spånga - Täby och dess omnejd. Varje fasadputs har sin egen livslängd. Med bra information och kunskap om fasadunderhåll så kan man förlänga livslängden på sin fasad. Uppvisar fasadputsen sprickor och kanske även puts som lossnat är det dags att utföra underhållsarbete på fasaden. Vi utför enklare underhållsarbeten till fullskaliga fasadrenoveringar med helt ny fasadputs på fasaden. Vi åtar oss stora som små arbeten.

Vi utför även invändiga arbeten inom mur och puts.

Att upptäcka fukt och missfärgningar på källarväggar är tyvärr inget ovanligt. För det mesta så beror detta på att dagvattnet inte leds bort på rätt sätt eller att man har ett eftersatt dräneringsunderhåll. Man bör åtgärda orsaken till inträngande fukt i källarväggar innan man renoverar källarens väggar annars finns det risk för att samma problem återkommer inom kort. Det första man ska börja med är att säkerställa att källaren är fri från fukt. Detta görs på bästa sätt med att ha ett bra utfört dräneringsarbete runt huset samt ordna en väl fungerande ventilation i källaren som ser till att man får en tillfredsställande luftcirkulation.

Fasader med tegelbeklädnad.

Har man en fasad i tegel så kanske man tänker att man inte kan göra något åt fasadens utseende men det kan man. Det finns lite varierande metoder att även sätta lite färg på en väderbiten gammal fasad med tegel. Att slamma sitt tegel är en lösning. Utseendemässigt så ser man konturer av teglet men både fog och tegel har fått en annan färg. Slätputsning av fasadteglet är också möjligt för att sedan välja ytskikt och struktur.

Utför din fasadrenovering med oss !

Vi har idag ett nära samarbete med olika entreprenörer inom byggnation vilket gör att vi kan ta fram en helhetslösning för ditt projekt när det gäller fastighetens yttre. Vare sig det är ett måleriarbete , tegeltakomläggning eller tillhörande plåtarbeten. Vi på fasadputs Stockholm och våra medarbetare besitter mångårig erfarenhet och kompetens av fasadrenovering.  Vi är specialister på allt i från ädelputsning till kalkmålningar av kalkputsade fasader.

Rotavdrag  och villkor.
Läs mer hos skatteverket

Fyll i vårt formulär eller ring oss direkt på tel 08-724 99 98.

Välkommen.