Fasadputs Stockholm - Vi är specialister på putsade fasader.

Ytskiktsputser skiljer sig åt beroende på vilket utseende och struktur man vill ha på fasaden. Även putsbruk är av olika varianter och skiljer sig åt. Detta beror på vilken putsbärare man har som underlag. Utför man rätt arbete och använder ett passande putsbruk från början när man arbetar med en fasadrenovering får man en fasadputs som håller väldigt länge. Den yttre fasaden är där för att skapa ett yttre skydd till fastigheten men självklart vill man ha ett fint och attraktivt yttre på sitt hus också. Vi renoverar din fasadputs så att det yttre skyddet fungerar som det ska samtidigt vi skapar ett helt nytt och attraktivt utseende av din fastighet.

En fasadrenovering börjar alltid med analys av material och arbetsteknik. Man kontrollerar också den befintliga fasadputsen kondition för att kontrollera hur omfattande skador putsen har. När man ska utföra putslagningar vid en komplettering av en fasadputs är det viktigt att man använder ett likvärdigt putsbruk då ett av målen är att man ska uppnå samma hållfasthet/hårdhet som i den befintliga fasadputsen. När man utför nyputsning av hela fasadytan har man större frihet att välja putsbruk. Men även här gäller det att man använder sig av korrekt material så att man får rätt hållfasthet. Vi på Fasadputs Stockholm har lång erfarenhet av renovering med fasadputs.

Efter träpaneler av olika varianter är fasadputs det mest förekommande fasadmaterial idag.  Du hittar fasadputs på både murade fastigheter och trähus ( revertering ).Man utför också mur och putsarbeten inomhus. Traditionellkalkputs innehåller endast kalk, sand och vatten. För att göra putsen mer motståndskraftig tillsatte man cement. Detta blev mer och mer vanligt i mitten på 1900 talet. Resultatet av detta blev att man fick en mer hårdare puts. En ren kalkputs är mer mjuk och följsam. För att inte blanda ihop olika typer av putsbruk är det viktigt vid en fasadrenovering att man kontrollerar vilken typ av fasadputs man har.

Fasadputs Stockholm
Fasadputs Stockholm
Fasadputs Stockholm

Fasadrenovering och ekonomi.

I flertalet fall är det onödigt att putsa om hela fasadytan då många skador uppkommer endast på lokala områden i putsen Därför är en analys av den befintliga fasadputsen viktig att utföra innan man börjar att knacka ner samtlig puts. Bra genomförda putslagningar är mycket svåra att upptäcka när man också påför en ny ytskiktsputs. Naturligtvis finns det flertalet fasadputser som är i så dålig kondition att samtlig fasadputs måste knackas ned. Oftast pratar man om treskiktsputs, grundning, stockning och ytskiktsputs. Stockning kan utföras i flera lager beroende på putsen tjocklek man vill ha. Man kan även behöva finputsa hela ytan innan avfärgning beroende på vilken typ av ytskiktsfärg/puts man ska avsluta med. Vi arbetar mot att erhålla en fasadputs som håller sig hel och vacker för en lång tid framöver.

Fasadputs Stockholm - Renovera din fasadputs i Stockholm med kunniga specialister som har lång erfarenhet av fasadputs.

När man pratar om restaurering menar man oftast ett återställande av fasadputsen till något som efterliknar ursprunglig fasad. Detta kräver god kunskap om såväl moderna som traditionella material och arbetssätt. Vi arbetar med väl beprövade metoder och fasadputser/material. Med vår kompetens analyserar vi befintlig fasad och tar fram ett korrekt slutresultat som är framtagen efter analys av den befintliga fasadputsen. Att sköta och underhålla en putsad fasad kräver kunskap.Eftersatt underhåll kan bli onödigt kostsamt. Därför är det viktigt att hålla uppsikt över sin putsade fasad och utföra reparationer och underhåll i god tid. Det är många frågor man måste ta ställning till när man äger en fastighet som har fasadputs och i dag saknas ofta den ärvda erfarenhet som följt husägare i generationer. Med rätt kunskap om sin fasadputs kan man sänka sina renoveringskostnader väsentligt och dessutom bevarar man husets värde. Onödigt dyra fasadrenoveringar är en orsak att se om sin fasad. Med kunniga hantverkare kan du vara säker på att din fasadputs renoveras på rätt sätt. Vi på Fasadputs Stockholm har utfört oräkneliga fasadrenoveringar och med vår kunskap om fasadputs har vi blivit uppskattade av många fastighetsägare.

Här ser du några av våra tjänster vi utför.

 - Målningsarbete.
 - Plåtbeslag.
 - Takomläggning.

Samtidigt vi renoverar din fasadputs kan vi också på ett mer kostnadseffektivt sätt offerera  (ex takfotsmålning) när vi har byggnadsställningar redan på plats. Det är både dyrare och mer omständigt att utföra detta utan byggnadsställning.

Välkommen att kontakta oss.