Renovera betongtrappa.

Låt oss renovera din betongtrappa. Gamla slitna och väderbitna betongtrappor är ingen fröjd för ögat och är inte heller särskilt inbjudande. När en renovering av betongtrappan är oundviklig måste man först göra en ordentlig besiktning av betongtrappan för att säkerställa vilken typ av åtgärd som behövs. Att underhålla sin betongtrappa på ett bra sätt förlänger 

Fasadputs och underhåll.

Putsader fasader och funktion.Fasadputsen har en viktigt funktion som består av att skydda ditt hus från yttre påverkan bland annat från väder och vind. Finns det då öppna skador i fasadputsen kan väta tränga in i underlaget och putsbärare kan ta skada. Putsbärare är det som bär putsen och kan bestå av lättbetong , murtegel

Plåtbeslag.

Vi monterar nya plåtbeslag.Plåtbeslag utgör en viktig del till din fasadputs och bidrar även till att förstärka ditt hus karaktär och utseende. Vi måttanpassar dom plåtbeslag som din fastighet behöver. Det kan vara allt i från nya fönsterbleck till ett skorstensbeslag. Vi erbjuder även våra plåtbeslag i flertalet färger. Vi låter även tillverka plåtbeslag efter