Plåtbeslag.

Vi monterar nya plåtbeslag.

Plåtbeslag utgör en viktig del till din fasadputs och bidrar även till att förstärka ditt hus karaktär och utseende. Vi måttanpassar dom plåtbeslag som din fastighet behöver. Det kan vara allt i från nya fönsterbleck till ett skorstensbeslag. Vi erbjuder även våra plåtbeslag i flertalet färger. Vi låter även tillverka plåtbeslag efter våra kunders önskemål. Vi tillgodoser dom flesta typer av plåtbeslag som din fastighet har ett behov utav. Med rätt egenskaper och hög kvalitet monterar vi plåtbeslag som klarar av att hålla sin funktion mot vårt skiftande klimat under en lång tid framöver. Plåtbeslag används på alla slags olika byggnader till allt i från stora fastigheter till småhus.

Plåtbeslag fyller många viktiga funktioner.

Man ska inte förbise plåtbeslagen på en fastighet som fyller många viktiga funktioner. Framför allt att leda bort och samtidigt skydda mot att vatten kan tränga in i olika byggnadsdelar. I bland kan ett till synes mindre plåtbeslag ha en mycket viktig roll för att få ett fullt fungerande skydd mot detta. Det är inte ovanligt att många plåtbeslag måste bytas ut eller få en översyn i samband med att man renoverar en fasadputs.

Hängrännor och stuprör.

Upptäcker man exempelvis en läckande hängränna eller ett stuprör så bör man åtgärda detta läckage omgående för att inte riskera att fasadputsen skadas i onödan. Att utföra okulära besiktningar lönar sig ofta då man kan upptäcka läckage och andra skador förhoppningsvis i god tid och i bästa fall så hinner inte skadeläget förvärras särkilt mycket. Hängrännor och stuprör med läckage orsakar många skador på putsade fasader varje år. Fönsterbleck med felaktiga monteringar och dimensioner är en annan orsak. Ett fullt fungerande skydd är en förutsättning för att få en fasadrenovering med lång livslängd.

Vi utför underhållsarbete på dina plåtbeslag.

Behoven att behöva byta ut plåtbeslag kan naturligtvis uppkomma utan att man behöver renovera hela fasaden. Vi erbjuder i våra tjänster att byta ut eller utföra underhållsarbete på samtliga befintliga plåtbeslag på ditt hus oberoende av din fasadputs tillstånd.