Putsade fasader och funktion.

Fasadputsen har en viktigt funktion som består av att skydda ditt hus från väder och vind. Finns det då öppna skador i putsen kan väta tränga in i underlaget och putsbärare kan ta skada. Putsbärare är det som bär putsen och kan bestå av lättbetong , murtegel etc. Uteblivet underhåll under längre perioder kan leda till onödigt omfattande skador som blir kostsamma att återställa. Underhållsarbete lönar sig alltid.

Fasadputs och underhåll.

God fastighetsvård betyder att man investerar för framtiden. Ekonomiska värden bevaras samtidigt man skapar ett trevligt boende. Oavsett om det gäller att renovera fasadputs punktvis eller om man måste utföra en helt ny omputsning. Fasadmatrial skiljer sig åt men ett av dom vanligaste materialen är fortfarande fasadputser av olika slag.Fasadputs använder man sig av på tegelhus och andra olika typer av mursten. Puts på trästomme förekommer också och kallas då för revertering. Man har alltså ett reverterat hus. En fastighet med en korrekt utförd fasadrenovering får oftast en mycket lång livslängd men naturligtvis så spelar det roll om fastigheten är placerad i ett mer utsatt läge för väder och vind och nedsmutsningar av olika slag.

Med god fastighetsvård och underhåll  av fasaden menar vi på Fasadputs Stockholm att man tittar över sin fasad med jämna mellanrum efter sprickor ,putsnedfall eller missfärgningar som uppkommit. Man tittar också efter varför den eventuella skadan uppkommit och åtgärdar dom orsaker som ligger bakom. Skador man upptäcker i fasadputsen bör man åtgärda omgående så att det inte blir mer omfattande än vad det redan är. Orsaken till en sättningskada blir ju naturligtvis mycket svårare att åtgärda men synliga sättningsskador som sprickor och andra symtom i fasadputsen putslagar man alltid.

Putsade fasader och vanliga skador och orsaker.

Vanliga orsaker till putsnedfall och andra skador är bristfälliga plåtbeslag som läcker vatten. Gamla fönsterbleck kan vara sönderrostade eller också ha bakfall som gör att vatten rinner in mot fasaden. Hängrännor och stuprör kan ha läckande skarvar. Exempelvis ett stuprör som har läckage mot fasaden gör att fasadputsen får ta emot en överdriven mängd av vatten som då i sin tur orsakar fuktskador ,missfärgningar .frostsprängningar etc. Därför är det av stor vikt att man även kontrollerar sina plåtbeslag och åtgärdar dom problem man upptäcker.

Felaktiga materialval.

Andra orsaker kan bero på helt uteblivet underhåll men också på tidigare utförda fasadrenoveringar eller underhållsarbete som är gjorda med felaktiga material. Man kanske använt sig av en cementputs på en kalkputsad fasad. Utförd målning av fasaden med för täta filmbildande färger. Felaktiga materialval gör att man inte får ett bestående resultat. Rätt materialval är viktigt vare sig du utför underhållsarbete eller en hel fasadrenovering.