Renovera betongtrappa.

Låt oss renovera din betongtrappa.

Gamla slitna och väderbitna betongtrappor är ingen fröjd för ögat och är inte heller särskilt inbjudande. När en renovering av betongtrappan är oundviklig måste man först göra en ordentlig besiktning av betongtrappan för att säkerställa vilken typ av åtgärd som behövs. Att underhålla sin betongtrappa på ett bra sätt förlänger  livslängden på betongtrappan med många år. Underhållsarbete är inte bara till för betongtrappor utan ska utföras på många olika typer av byggnadsdelar

Vi gör det på rätt sätt.

Många utför renoveringsarbete på den trasiga betongtrappan med felaktiga materialval. En metod vi har sett är att många försöker måla sin betongtrappa med ett resultat att flagande färg uppkommer relativt fort och den gamla betongtrappan får ett utseende som ser värre ut än någonsin tidigare. Nu är det inte bara om hur den gamla trasiga betongtrappan ser ut utan naturligtvis har den också en viktigt funktion. Vissa betongtrappor med skador och påväxt av olika slag kan faktiskt innebära både halkrisk och att man snubblar i trappan med olika personskador som följd om det vill sig riktigt illa.